Augstākās tiesas priekšsēdētājam turpmāk nebūs vietnieku, pagaidu prombūtnes laikā priekšsēdētāju pēc viņa rīkojuma aizstās viens no departamentu priekšsēdētājiem – to nosaka 2013.gada 13.jūnija grozījumi likumā „Par tiesu varu”, kas attiecībā uz Augstākās tiesas reorganizāciju stājas spēkā ar 2014.gada 1.janvāri.

Līdz ar to tiek izmainīts Augstākās tiesas vadības modelis, kāds bija kopš Augstākās tiesas Senāta un tiesu palātu izveidošanas 1995.gadā. Līdz šim Augstākās tiesas priekšsēdētājam bija divi vietnieki, ko ievēlēja Augstākās tiesas plēnums no departamentu un palātu priekšsēdētāju vidus. Kopš 1995.gada Augstākās tiesas priekšsēdētāja vietnieks bija Civillietu tiesu palātas priekšsēdētājs Gunārs Aigars, otrs vietnieks kopš 2010.gada – Senāta Krimināllietu departamenta priekšsēdētājs Pēteris Dzalbe.

Līdz ar grozījumiem likumā „Par tiesu varu” neskaidrs kļuva Tiesnešu disciplinārkolēģijas vadības jautājums, jo saskaņā ar Tiesnešu disciplinārās atbildības likumu šīs kolēģijas priekšsēdētāja pienākumus pilda Augstākās tiesas priekšsēdētāja vietnieks. Likumdevējs šo neskaidrību novērsa, ar nākamajiem – 2013.gada 28.septembra grozījumiem likumā „Par tiesu varu” – nosakot, ka bijušais Augstākās tiesas priekšsēdētāja vietnieks, kas ievēlēts par Tiesnešu disciplinārkolēģijas locekli un pilda kolēģijas priekšsēdētāja pienākumus, turpina tos pildīt līdz Tiesnešu disciplinārās atbildības likumā noteiktā četru gadu pilnvaru termiņa beigām. Līdz ar to bijušais Augstākās tiesas priekšsēdētāja vietnieks Pēteris Dzalbe turpinās pildīt Tiesnešu disciplinārkolēģijas priekšsēdētāja pienākumus līdz šī gada rudenim, kad beidzas 2010.gadā ievēlētās Tiesnešu disciplinārkolēģijas pilnvaras.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211