Tiesu varas loma, sekmējot un uzturot likumu varu – tāda bija starptautiskās tieslietu konferences tēma, ko 2. un 3. jūlijā Rīgā organizēja ASV vēstniecība sadarbībā ar Latvijas Republikas Augstāko tiesu un Tieslietu ministriju.

Augstākās tiesas priekšsēdētājs Andris Guļāns, uzrunājot starptautiskās tieslietu konferences dalībniekus, aicināja kopīgi domāt par tiesu varas neatkarības stiprināšanu.

A. Guļāns sacīja, ka neatkarīgās Latvijas juridiskā pieredze nav pārāk sena un Latvijas juridiskā sabiedrība nav liela, un tas rada zināmas problēmas juridiskās domas attīstībā un iekļaujoties starptautiskajā juridiskajā apritē. Taču idejas par taisnīgumu un brīvību vieno visas juridiskās profesijas, un šo ideju piepildījums ir priekšnoteikums tiesu prestižam sabiedrībā.

Augstākās tiesas priekšsēdētājs norādīja uz signāliem un notikumiem citās valstīs, kur politiķi un izpildvara grib mazināt tiesu varas lomu. Arī Latvijā politiķi atļāvušies izteikties par bijušajiem Satversmes tiesas tiesnešiem un diskutēt par Satversmes tiesas pilnvarām. Notiekošais liek domāt par varas dalīšanas principa īstenošanu un tiesu varas neatkarības nodrošināšanu Latvijā. Tāpat tas uzliek tiesnešiem aizvien atbildīgāk domāt par savu profesionalitāti un ētiku.

A. Guļāns uzsvēra augsto tiesnešu statusu ASV, kas varētu būt labs piemērs Latvijai. Augstākās tiesas priekšsēdētājs atzina nepieciešamību Latvijas tiesu sistēmai aizvien ciešāk iekļauties starptautiskajā apritē, strādājot pēc līdzīgiem tiesu neatkarības un caurskatāmības principiem. Tāpat būtisks ir konferencē aktualizētais jautājumu loks par tiesu varas nedalāmību, tiesnešu un advokātu profesionālo uzvedību un vienotiem ētikas standartiem.

Vairāk nekā 200 tiesneši un citu tiesu sistēmai piederošu profesiju pārstāvji, tiesību zinātņu speciālistu, augstskolu mācībspēku un valsts amatpersonu no septiņām dažādām valstīm starptautiskajā tieslietu konferencē klausījās un diskutēja par tiesu sistēmas neatkarību, ētiku un caurskatāmību, attiecībām ar presi un likumdevējvaru un citiem jautājumiem. Konferencē piedalījās arī ārvalstu eksperti – ASV Augstākās tiesas tiesnesis Semjuels Elito, akadēmiķi no ASV Džefrijs Hazards, Ronalds Rotunda, kā arī augsta līmeņa pārstāvji no Moldovas, Gruzijas, Rumānijas, Igaunijas un Lietuvas.


 

Informāciju sagatavoja Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļa

Autors: Rasma Zvejniece, Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 7020396, 28652211