Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs šodien, 9. aprīlī, piedalās svinīgajā pasākumā Viļņā, kas veltīts Lietuvas Republikas neatkarības atjaunošanas 20. gadadienai un Lietuvas Republikas apelācijas tiesas un reģionālo tiesu atjaunošanas 15. gadadienai. Pasākumu organizē Lietuvas Tieslietu padome un Lietuvas tiesnešu biedrība.

„Lietuvas un Latvijas vēsture ir līdzīga, tāpat kā Lietuvas un Latvijas tiesu sistēmas vēsture. Mēs labi zinām neatkarības cenu un protam novērtēt nacionālo juridisko spēku nozīmi valstiskuma un tiesiskuma stiprināšanā. Līdzīgas ir arī mūsu šodienas problēmas, kas saistītas ar ekonomisko krīzi. Taču esmu pārliecināts, ka Lietuvas tiesneši, tāpat kā Latvijas kolēģi, nezaudē misijas apziņu – nodrošināt ne tikai tiesiskumu, bet arī taisnīgumu,” uzrunājot Lietuvas tiesnešus, sacīja Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs.

Šā gada 11. martā Lietuva svinēja 20. gadskārtu, kopš toreizējā Lietuvas Augstākā Padome pieņēma aktu par valstiskās neatkarības atjaunošanu. Līdz ar to Lietuvā pakāpeniski tika atjaunota arī tiesu sistēma, kāda tā bija pastāvējusi līdz 1940. gadam. Tiesu sistēmu Lietuvā veido vispārējās kompetences tiesas un speciālās, t.i., administratīvās tiesas. Pie vispārējās kompetences tiesām pieder apgabaltiesas, reģionālās tiesas, Lietuvas Apelācijas tiesa un Lietuvas Austākā tiesa. Pie speciālajām – reģionālās administratīvās tiesas un Augstākā Administratīvā tiesa. Paralēli šīm tiesām pastāv arī Lietuvas Republikas Konstitucionālā tiesa.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211