20. maijā Bukarestē, Rumānijā, divpadsmitajā gadskārtējā starptautiskajā tiesnešu konferencē, kuras tēma šogad bija "Tiesu neatkarības un atbildības līdzsvarošana", ziņojumu sniedza arī Augstākās tiesas priekšsēdētājs Andris Guļāns.

Paneļdiskusijā par caurredzamību tienešu amatā iecelšanas procesā, kuru vadīja Rumānijas Konstitucionālās tiesas prezidents Nikolā Popa un kurā vēl piedalījās Krievijas, Norvēģijas, Ekvadoras un DĀR pārstāvji, Andris Guļāns akcentēja tiesnešu kandidātu atlases kritēriju nepieciešamību, analizēja Latvijas likumdošanas problēmas tiesnešu apstiprināšanai amatā, kā arī minēja ieteikumus situācijas uzlabošanai. Lai šis process būtu saprotams un caurredzams, tiesnešu kandidātu atlases komisijai vajadzētu sagatavot sarakstu, kurā iekļaut potenciālos kandidātus ar vislabāko kvalifikāciju; šim sarakstam būtu jābūt publiski pieejamam; savukārt tā institūcija, kurai ir tiesības apstiprināt tiesnesi amatā, izvēlētos kandidātu no šī saraksta.

Konferencē piedalījās 97 dalībnieki, tā notika Rumānijas parlamenta pilī, finansiāli to atbalstīja Amerikas Demokrātijas centrs sadarbībā ar The Furth Family Foundation, kā arī Eiropas Padome. Latviju šajā pasākumā pārstāvēja arī Satversmes tiesas priekšsēdētāja vietnieks Romāns Apsītis.