Darbu atjaunojusi žurnāla „Jurista Vārds” konsultatīvā padome, un turpmāk redakcijas stratēģiskā padomdevēja sastāvā piedalīsies arī Augstākās tiesas priekšsēdētājs.

Pagājušajā nedēļā, 29. septembrī, Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs piedalījās jaunās konsultatīvās padomes pirmajā sēdē, kurā bija diskusija par „Jurista Vārda” attīstības koncepciju 2016.–2020. gadam, pie kā pašlaik strādā redakcija.

Lai savāktu koncepcijas izstrādei nepieciešamo informāciju, bija veikta Latvijas juristu socioloģiskā aptauja, kurā tika noskaidrota tiesībnieku nepieciešamība pēc informācijas par norisēm tieslietu nozarē un tālākizglītībā un biežāk izmantotie informācijas avoti. Ar gandarījumu Augstākās tiesas priekšsēdētājs atzīmē faktu, ka 75% juristu kā biežāk izmantoto informācijas avotu norādījuši Augstākās tiesas mājaslapu. Augstāks rādītājs ir tikai portālam likumi.lv, un vienāds ar Augstākās tiesas mājaslapu – „Jurista Vārdam”.

Gan lasītāju aptaujas, gan redakcijas „prāta vētras” rezultāti tika prezentēti un apspriesti „Jurista Vārda” konsultatīvās padomes sēdē, un arī padomes locekļi izteica viedokļus par žurnāla iespējamo nākotnes attīstību. Padomes locekļi dalījās viedokļos par satura līdzsvaru starp akadēmiskas ievirzes, tiesībpolitiskajām un praktiskas dabas publikācijām. Augstākās tiesas priekšsēdētājs atzīmēja nepieciešamību „Jurista Vārda” lappusēs paplašināt tiesu prakses analīzi.

Sarunas skāra arī konceptuālu jautājumu – vai valstij jāatbalsta tieslietām veltīta preses izdevuma iznākšanu Latvijā. Žurnāla galvenā redaktore Dina Gailīte ar gandarījumu atzīmē konsultatīvās padomes nostāju, ka valstij ir jārūpējas, lai notiktu kvalitatīva un pastāvīga tiesībpolitiska diskusija, kas nodrošina tiesību sistēmas pilnveidošanu.

„Jurista Vārda” padome kā redakciju konsultējoša institūcija tika izveidota 2004. gadā, un tajā ex officio darbojas dažādu tiesu varas un citu institūciju pārstāvji ar mērķi nodrošināt medija saikni ar visplašāko tiesībnieku loku. Sakarā ar pēdējos gados notikušo personāliju maiņu vairākos padomē pārstāvētajos amatos tās darbs bija uz kādu laiku apturēts. Tagad padomes darbība ir atjaunota, turklāt paplašināts tajā pārstāvēto amatu loks. Šobrīd padomē darbojas Saeimas Juridiskās komisijas priekšsēdētājs Gaidis Bērziņš, Austākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs, tiesībsargs Juris Jansons, Zvērinātu advokātu padomes priekšsēdētāja vietniece Guna Kaminska, Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš, Valsts prezidenta konstitucionālo tiesību padomnieks Dr.iur. Jānis Pleps, tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs, Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes priekšsēdētājs Andris Spore, Zvērinātu notāru padomes priekšsēdētāja Sandra Stīpniece un Latvijas Universitātes profesors Dr.habil.iur. Kalvis Torgāns.

Saskaņā ar nolikumu padomes mērķis ir „stratēģiski konsultēt „Jurista Vārda” redakciju, tai veidojot saturiski kvalitatīvu, daudzpusīgu un neatkarīgu tieslietu žurnālu „Jurista Vārds” un tā interneta portālu juristavards.lv nolūkā uzturēt plašu, profesionālu, tiesībpolitisku diskusiju par tiesību zinātnes un prakses jautājumiem, tādējādi veicinot Latvijas tiesību sistēmas attīstību”.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211