Šodien, 23. martā, Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs nosūtījis Saeimas priekšsēdētājam Gundaram Daudzem oficiālu paziņojumu, ka apstiprināšanai Latvijas Republikas ģenerālprokurora amatā izvirza līdzšinējo ģenerālprokuroru Jāni Maizīti.

Pirms lēmuma paziņošanas Augstākās tiesas priekšsēdētājs šorīt Jāni Maizīti bija uzaicinājis uz sarunu, lai no viņa saņemtu nepastarpinātu piekrišanu atkārtoti kandidēt, kā arī darītu zināmu Jānim Maizītim, ka tieši viņš tiek virzīts apstiprināšanai ģenerālprokurora amatā.

Jāņa Maizīša līdzšinējā darba pieredze, kas gūta divu pilnvaru termiņa laikā ģenerālprokurora amatā, profesionālās spējas, izglītība, prokuratūras darba problēmu un to risinājuma redzējums,  prokuratūras darba sekmīga vadīšana arī ierobežota finansējuma apstākļos, kā arī personiskās īpašības - tas ir kopums, kas bija pamatā Augstākās tiesas priekšsēdētāja I.Bičkoviča lēmumam atkārtoti amatā virzīt līdzšinējo ģenerālprokuroru.

Jāņa Maizīša pilnvaru termiņš Latvijas Republikas ģenerālprokurora amatā beidzas šī gada 11. maijā. Par viņa iecelšanu amatā uz trešo termiņu jābalso Saeimai.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211