Augstākās tiesas priekšsēdētājs ierosinājis disciplinārlietu pret pirmās instances tiesnesi par neargumentētu lēmumu.

 

“Tiesas nolēmuma sastādīšana bez likumā paredzētās argumentācijas un neargumentēta atkāpšanās no judikatūras ir ne vien prettiesiska rīcība, bet arī grauj uzticību tiesai, radot sabiedrībā priekšstatu vai nu par tiesas neprofesionalitāti, vai korumpētību. Tādēļ šāda veida pārkāpumi uzskatāmi par rupjiem,” norāda Augstākās tiesas priekšsēdētājs.

Lēmums par disciplinārlietas ierosināšanu nosūtīts Tiesnešu disciplinārkolēģijai.  

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211