Lai pārrunātu šī gada prioritātes un galvenos veicamos uzdevumus, 18. janvārī Valsts prezidents Valdis Zatlers uz tikšanos bija aicinājis Augstākās tiesas priekšsēdētāju Ivaru Bičkoviču.

Augstākās tiesas priekšsēdētājs informēja Valsts prezidentu par Augstākās tiesas pagājušā gada darba rezultātiem un būtiskākajiem notikumiem tiesā 2010. gadā.

Statistikas dati rāda, ka turpina pieaugt Augstākajā tiesā saņemto lietu skaits – pagājušajā gadā saņemts gandrīz 5000 lietu. Palielinās arī izskatīto lietu skaits – 2010. gadā Augstākā tiesa uzskatījusi 4520 lietas. Bet bažas rada arvien pieaugošā problēma – neizskatīto lietu daudzums un arvien pieaugošie lietu izskatīšanas termiņi.

Valsts prezidentu interesēja lietu atlikšanas iemesli, no kuriem viens no biežākajiem ir apsūdzēto vai viņu pārstāvju saslimšana. Kā bijušais ārsts Valsts prezidents atzina, ka darba nespējas lapu piešķiršanas pamatotības pārbaude ir sarežģīti kontrolējams process, tomēr risinājums būtu jārod.

Kā informēja Augstākās tiesas priekšsēdētājs, 2011. gads tiesai sācies ar vēl intensīvāku darbu, jo darbu sākuši 6 jauni tiesneši. Ir cerība, ka tas ļaus būtiski samazināt neizskatīto lietu daudzumu.

Sarunas otrs temats bija pagājušajā gadā izveidotā Tieslietu padome. Augstākās tiesas priekšsēdētājs, kas vienlaikus ir arī Tieslietu padomes priekšsēdētājs, informēja par padomes darbības sākumu un pirmajiem secinājumiem.

Valsts prezidenta tikšanās ar Augstākās tiesas priekšsēdētāju ir ikgadēja tradīcija, lai saņemtu nepastarpinātu informāciju par Augstākās tiesas un visas tiesu sistēmas aktualitātēm.

 

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211