Tiesnešu amata kandidātiem un jaunajiem tiesnešiem, kas mācās Latvijas Tiesnešu mācību centra jauno tiesnešu kursā, 15.septembrī bija nodarbību diena Augstākajā tiesā. Jaunie un topošie tiesneši tikās ar Augstākās tiesas priekšsēdētāju un iepazinās ar Augstākās tiesas un Latvijas tiesu sistēmas vēsturi.

Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs jaunajiem tiesnešiem vēlēja drosmi būt neatkarīgiem un patstāvīgiem savos lēmumos. „Esiet godprātīgi, objektīvi, savu viedokli argumentējiet – un tad nebaidieties par savu pozīciju,” sacīja Augstākās tiesas priekšsēdētājs, atgādinot Tiesnešu ētikas kodeksa normu, ka tiesnesis, izlemjot lietas, nedrīkst ietekmēties no atsevišķu cilvēku interesēm, sabiedrības protestiem vai bailēm no kritikas.

Tāpat Augstākās tiesas priekšsēdētājs jaunajiem tiesnešiem akcentēja citas tiesneša darbā nozīmīgas vērtības – plašu juridisko redzesloku, pastāvīgu zināšanu papildināšanu, judikatūras pārzināšanu.

Augstākās tiesas priekšsēdētājs informēja arī par tiesu sistēmas aktualitātēm – lietu izskatīšanas termiņiem, tiesu namu koncepciju, tiesnešu profesionālās novērtēšanas sistēmu, Tieslietu padomes darbību.

Savukārt Komunikācijas nodaļa jaunos tiesnešus izveda virtuālā ekskursijā pa Augstākās tiesas mājaslapu, vēršot uzmanību tās krājumiem, kas varētu būt īpaši noderīgi tiesnešu darbā, piemēram, Augstākās tiesas judikatūras dažādajiem klasifikatoriem, Eiropas Cilvēktiesību tiesas latviski tulkoto nolēmumu datubāzi, Tieslietu padomes informāciju utt.

Lekciju otrajā daļā jaunie tiesneši noskatījās dokumentāli vēsturisko filmu par Latvijas Senātu, iepazinās ar Latvijas Senāta senatora Augusta Lēbera 150.jubilejai veltīto izstādi, kā arī apmeklēja Augstākās tiesas muzeju.

Jaunie tiesneši atzina, ka šī diena viņiem bijis iedvesmojošs stāsts par amatu, ko izvēlējušies, un vēsturiskajām saknēm, uz ko balstās Latvijas tiesu sistēma.

Latvijas Tiesnešu mācību centrs tiesnešu amata kandidātiem un jaunajiem tiesnešiem organizējis sešu nedēļu mācību kurss, kurā tiek stiprinātas tiesnešu juridiskās zināšanas un attīstītas tiesneša amatam nepieciešamās prasmes. Tā ietvaros nodarības vada arī vairāki Augstākās tiesas tiesneši. Šonedēļ lekciju par argumentāciju lasīja tiesnesis Jānis Neimanis, bet Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja Veronika Krūmiņa – lekciju par nolēmumu sagatavošanu un juridisko valodu.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211