Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs 21. un 22. martā piedalās Moldovas Tieslietu ministrijas organizētā konferencē „Par tiesu sistēmas reformu” Kišiņevā.

Konferencē, kuras pamattēma ir tiesnešu pašpārvaldes sistēma – tās neatkarība, efektivitāte un attīstība – pieredzē dalās Latvijas un Lietuvas Augstāko tiesu priekšsēdētāji, kā arī Lietuvas tiesnešu pašpārvaldes institūciju vadītāji.

Baltijas valstu Augstāko tiesu pārstāvjiem paredzēta arī tikšanās ar Moldovas Republikas tieslietu ministru Oļegu Efrimu, Moldovas Tieslietu padomes priekšsēdētāju Nikolaju Timofti un Tieslietu padomes locekļiem – tiesnešiem. Moldovas Republikas Augstākajā tiesā paredzēta disksusija ar tiesnešiem par Augstākās tiesas lomu vienveidīgas tiesu prakses veidošanā un Baltijas valstu pieredzi šajā jomā.

Pieredzes apmaiņas konferenci Moldovas Republikas Tieslietu ministrija organizē ar Eiropas Komisijas finansiālu atbalstu.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211