Ņemot vērā, ka Augstākā tiesa pakāpeniski kļūst tikai kasācijas instance, kas izskatīs salīdzinoši nelielu skaitu no kopējā lietu daudzuma, pieaug zemāko instanču tiesu un arī prokuratūras loma vienveidīgas tiesu prakses nodrošināšanā – uzrunājot prokurorus gada pārskata sanāksmē 17.februārī, norādīja Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs.

2015.gads nesis izmaiņas Augstākās tiesas un prokuratūras sadarbībā, jo, beidzot pastāvēt Krimināllietu tiesu palātai, samazinoties lietu skaitam Civillietu tiesu palātā, bet kasācijas instancē pārejot pamatā uz rakstveida procesu, prokurori uz tiesu sēdēm Augstākajā tiesā nāk aizvien retāk. Taču, kā norādīja Augstākās tiesas priekšsēdētājs – kvantitātei jāpāraug kvalitātē. Proti, ja kasācijas instancē tiek pārsūdzēta vien aptuveni trešā daļa lietu, bet līdz izskatīšanai nonāk vēl mazāk, tad arvien lielāka loma vienotas tiesu prakses veidošanā ir zemākās instances tiesām un prokuratūrai. Savukārt kasācijas instancē arī prokuroru darbam izvirzās citādas augstas prasības, proti, teorētisko atziņu un judikatūras izpēte un piemērošana. Kasācijas instances stiprināšanas nolūkā Augstākajā izveidota Judikatūras un zinātniski analītiskā nodaļa, sadarbībai ar kuru Augstākās tiesas priekšsēdētājs aicināja arī prokurorus.

Savukārt atsaucoties uz prokuroru gada sanāksmē izskanējušajai mediju kritikai, Augstākās tiesas priekšsēdētājs atgādināja, ka Tieslietu padome, komunikāciju izvirzot par vienu no pagājušā gada prioritātēm, uzsvērusi nepieciešamību pašām tiesu sistēmas institūcijām būt aktīvām komunikācijā un skaidrot savus lēmumus un darbības. Viņš aicināja prokurorus iepazīties ar Tieslietu padomes apstiprinātajām tiesu sistēmas komunikācijas vadlīnijām un gan savstarpējā saziņā, gan katras institūcijas darbībā tās izmantot un attīstīt.

Kā Tieslietu padomes priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs informēja arī par vienu no šīgada Tieslietu padomes darba prioritātēm – tiesnešu un prokuroru atalgojuma sistēmas pilnveidošanu, līdzsvarojot ar atalgojumu valsts pārvaldē, kā arī tiesu un prokuratūras darbinieku atalgojuma paaugstināšanu.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211