Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs līdz 1.oktobrim pagarinājis termiņu pārbaudei par ģenerālprokurora Ērika Kalnmeiera atlaišanas pamatu izvērtēšanu.

Ņemot vērā veicamās pārbaudes apjomu, kā arī nepieciešamību pārbaudīt papildu saņemtos materiālus, nepieciešams ilgāks laiks nekā iepriekš noteiktais. Papildu materiāli saņemti no Tieslietu ministrijas, Saeimas deputātiem, Valsts kontroles un Ģenerālprokuratūras.

Lēmumu veikt pārbaudi, vai ir pamats ģenerālprokurora atbrīvošanai no amata, Augstākās tiesas priekšsēdētājs pieņēma 26.jūnijā, pamatojoties uz Prokuratūras likuma 41.3 panta otro daļu, pēc 39 Saeimas deputātu pieprasījuma. Pārbaudi veikt priekšsēdētājs pilnvaroja Augstākās tiesas tiesnesi Mariku Senkāni, nosakot termiņu pārbaudes veikšanai līdz 16.septembrim.

 

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211