6. – 9. jūlijā Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs piedalās CEELI institūta organizētajā Eiropas valstu Augstāko tiesu priekšsēdētāju konferencē Prāgā.

Konferences aktuālo diskusiju tēmas noteiktas pēc Augstāko tiesu priekšsēdētāju aptaujas, un tās šoreiz ir par tiesu caurskatāmību un korupciju, kā arī par tiesu varas attiecībām ar valsts izpildu un likumdošanas atzariem. Katrs dalībnieks sagatavojis uzstāšanos par lielākajiem izaicinājumiem savā Augstākās tiesas priekšsēdētāja darbā.

Konferences viesis ir Amerikas Savienoto Valstu Augstākās tiesas priekšsēdētājs Džons G. Roberts (John G.Roberts). Viņš vadīs tiesu priekšsēdētāju apaļā galda diskusijas par konferences tēmām.

Tāpat dalībnieki diskutēs par turpmākajām CEELI institūta konferenču formām un apspriedīs 2012. gada Vīnes konferences programmu.

CEELI institūts Prāgā Tiesu integritātes apaļā galda diskusijas Eiropas valstu Augstāko tiesu priekšsēdētājiem organizē kopš 2007. gada. Šo diskusiju mērķis ir labāko stratēģiju veidošana korupcijas apkarošanai tiesu sistēmā, kā arī savstarpējās sadarbības veicināšana.

CEELI (Central Eastern Europe Law Initiative) ir Amerikas Advokātu biedrības projekts, kas veicina likuma varas nostiprināšanu pasaulē, palīdzot tiesību reformas realizēšanā Centrāl- un Austrumeiropas un bijušajās PSRS valstīs. CEELI institūts ir neatkarīga, starptautiska bezpeļņas organizācija, kas kopš 1999. gada nodarbojas ar praktizējošu juristu profesionālās un starptautiskās pieredzes veidošanu.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211