Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs šodien un rīt, 28. un 29.maijā,  piedalās Centrālās un Austrumeiropas Augstāko tiesu priekšsēdētāju konferencē, kas šogad notiek Bratislavā, Slovākijā.

Konferencē diskusijai izvirzītas vairākas tēmas – par sabiedrības izpratnes par tiesu varu veidošanu mūsdienu moderno mediju vidē, par Augstāko tiesu lomu vienotas tiesu prakses veidošanā un pamatotiem, skaidriem tiesu nolēmumiem, par tiesu lomu cilvēktiesību nodrošināšanā. Tāpat Augstāko tiesu priekšsēdētāji pārrunās jautājumus, kas saistīti ar tiesnešu atlasi un efektīviem diciplinārās atbildības mehānismiem.

Centrālās un Austrumeiropas Augstāko tiesu priekšsēdētāju konferences tiek organizētas kopš 2011.gada, sekmējot diskusiju forumu par tiesu sistēmas reformu Centrāleiropas un Austrumeiropas valstīs.

Konferences tiek organizētas ar Centrālās un Austrumeiropas Tiesību institūta – CEELI (Central Eastern Europe Law Initiative) – atbalstu. CEELI ir neatkarīga, starptautiska bezpeļņas organizācija, kas kopš 1999.gada nodarbojas ar praktizējošu juristu profesionālās un starptautiskās pieredzes veidošanu.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211