Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs šodien, 17.martā, Luksemburgā piedalās Eiropas Savienības Tiesas organizētajā diskusijā ar Eiropas Savienības valstu Augstāko tiesu priekšsēdētājiem par dalībvalstu tiesu prejudiciālajiem pieteikumiem Eiropas Savienības tiesai.

Diskusiju par Eiropas Savienības Tiesas un dalībvalstu komunikācijas aspektiem prejudiciālu jautājumu lietās vada Eiropas Savienības Tiesas prezidents Vasilijs Skuris (Vassilios Skouris).

Ar nacionālo tiesu pieredzi iepazīstinās Igaunijas Augstākās tiesas prezidents Prīts Pikamee (Priit Pikamae)un Portugāles Augstākās tiesas prezidents Antoniu Silva Enrīkešs Gašpārs(Antōnio Silva Henriques Gaspar), bet apaļā galda diskusijā piedalās vairāk nekā divdesmit valstu Augstāko tiesu pārstāvji.

Savukārt diskusiju par prejudiciālo nolēmumu procedūras nākotni vada Eiropas Savienības Tiesas Piektās palātas priekšsēdētājs Tomass fon Danwicbs (Thomas von Danwitz).

Katras Eiropas Savienības (ES) valsts tiesas atbild par to, lai ES tiesības attiecīgajā valstī tiktu pareizi un vienveidīgi piemērotas. Lai mazinātu iespējamību, ka tiesas dažādās valstīs varētu atšķirīgi interpretēt ES tiesību aktus, ir izveidota „prejudiciāla nolēmuma procedūra”. Ja valsts tiesai ir šaubas par kāda ES tiesību akta interpretāciju vai spēkā esamību, tā var vērsties (un atsevišķos gadījumos tai ir noteikti jāvēršas) Eiropas Savienības Tiesā ar prejudiciālu jautājumu un Tiesa pieņem prejudiciālu nolēmumu.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211