Piektdien, 29.janvārī, Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs piedalījās svinīgajā Eiropas Cilvēktiesību tiesas gada atklāšanā Strasbūrā.

Vairāk nekā 350 dalībvalstu augstāko tiesu un konstitucionālo tiesu priekšsēdētāji un citas augstas tieslietu amatpersonas piedalījās ikgadējā Eiropas Cilvēktiesību tiesas pasākumā. Klātesošos uzrunāja Eiropas Cilvēktiesību tiesas prezidents Guido Raimondi, kas šajā amatā ir kopš 2015.gada novembra, un Polijas Konstitucionālās tiesas prezidentsAndrzejRzepliński.   

Atskatoties uz aizvadīto gadu, ECT prezidents akcentēja divus būtiskus darba virzienus. Proti, mazināt to lietu atlikumu, kurās vēl jāpieņem lēmums par sūdzības pieņemamību. Šo uzdevumu tiesa veiksmīgi pildījusi, un šobrīd neizskatītas ir tikai 3250 šādas lietas.

Otrs pozitīvais rezultāts – salīdzinot ar neizskatīto lietu skaitu 2014.gada beigās (ap 70 000 lietu), atlikums 2015.gada beigās bija nedaudz mazāk par 65 000 lietām, kas nozīmē samazinājumu par 7%.

Runājot par šīgada ECT prioritātēm, tiesas prezidents norādīja uzdevumu mazināt ECT tiesvedībā esošo prioritāro un Palātas izskatīšanā esošo lietu skaitu. Šīs lietas ir sarežģītas, tādēļ, ECT prezidenta ieskatā, tas ir nākotnes izaicinājums.

Otrs uzdevums ir jauns procesuālais aspekts – lemjot par sūdzības nepieņemamību, tiesnesim lēmumā būs jāietver plašāks pamatojums.

Dalībvalstu tiesu pārstāvji piedalījās arī seminārā, kura tēma šogad bija par starptautisko un nacionālo tiesu lomu cīņā ar plaša mēroga cilvēktiesību pārkāpumiem – genocīdu, noziegumiem pret cilvēci, kara noziegumiem un terorismu.

 

ECT prezidenta Guido Raimondi runa ECT tiesas gada atklāšanā

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211