Šodien, 28.septembrī, Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs piedalās Eiropas Savienības Augstāko tiesu priekšsēdētāju asociācijas Ģenerālajā asamblejā un konferencē Karlsrūē, Vācijā.

Šīgada konferences tēma ir par Augstāko tiesu un Konstitucionālo tiesu sadarbību. Pamatziņojumu sniedz Itālijas Augstākās tiesas prezidents Giovanni Mammone.

Konferences otrā daļa veltīta salīdzinošajām tiesībām Augstāko tiesu praksē, par ko referēs Nīderlandes Augstākās tiesas prezidents Maarten Feteris.

Eiropas Savienības Augstāko tiesu priekšsēdētāju asociācijas (Network of the Supreme Judical Courts of the European Union) mērķis ir veicināt Augstāko tiesu viedokļu un pieredzes apmaiņu par tiesu praksi, augstāko tiesu organizāciju un funkcijām, it īpaši, kas skar to darbību likumdošanas piemērošanā Eiropas Savienības tiesībās. Biedru kopsapulce jeb Ģenerālā asambleja sanāk reizi divos gados. 

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211