Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs 3. un 4.decembrī Luksemburgā piedalās pasākumos, kas rīkoti par godu Eiropas Savienības tiesas 60. gadadienai.

Pirmdien, 3.decembrī notiek dalībvalstu augstāko tiesu priekšsēdētāju forums „Tiesas 60 sadarbības gadi ar valstu tiesām: rezultāti un perspektīvas”.

4.decembrī notiks svinīgā sanāksme, kurā tiks prezentēts par godu Eiropas Savienības tiesas 60.gadadienai izdotais pētījums par Eiropas Savienības tiesas judikatūru sešdesmit gados.

Eiropas Savienības Tiesas jubilejas pasākumos piedalās arī Latvijas Republikas Satversmes tiesas priekšsēdētājs Gunārs Kūtris.

Eiropas Savienības Tiesa dibināta 1952. gadā. Tās pamatuzdevums ir izvērtēt Eiropas Savienības (ES) pamatlīgumu tiesiskumu un nodrošināt tās tiesību vienveidīgu interpretāciju un piemērošanu. Tiesa izskata Eiropas Komisijas (EK) vai dalībvalstu celtās prasības pret citām dalībvalstīm par ES pamatlīgumu pārkāpumiem, dalībvalstu vai ES institūciju prasības par EK, Parlamenta vai Padomes pieņemto tiesību aktu anulēšanu, dalībvalstu tiesu iesniegtos prejudiciālo nolēmumu lūgumus.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211