4.decembrī izveidošanas 70.gadskārtu svin Eiropas Savienības Tiesa. Svētku pasākumi Luksemburgā notiek 4.–6.decembrī, un tajos piedalās arī Augstākās tiesas priekšsēdētājs Aigars Strupišs.

Svētku pasākumu ietvaros notiks dalībvalstu tiesnešu forums “Ikvienam pietuvināts tiesiskums”.

Foruma plenārsesijās Eiropas Savienības Tiesas un dalībvalstu tiesneši apspriedīs jaunākās tendences prejudiciālā nolēmuma tiesvedībā, tiesu iestāžu neatkarības jēdzienu Savienības tiesībās, kā arī jaunāko saistībā ar konfliktiem Eiropā un ierobežojošiem pasākumiem pret Baltkrieviju un Krieviju.

Savukārt trīs darbsemināru tēmas ir par tiesu nolēmumu saprotamību, lietu atšķiramību – lietu nosaukumiem, neatklājot to dalībnieku identitāti, kā arī par tiesu iestāžu komunikāciju.

Svinīgajā sēdē, kas notiks 6.decembrī, plānota Viņa Augstības Luksemburgas kroņprinča līdzdalība. Uzrunu teiks Eiropas Savienības tiesas priekšsēdētāja Kūns Lēnartss (Koen Lenaerts), tāpat paredzētas Eiropas Parlamenta un Eiropas Komisijas vadības, kā arī citas uzrunas.

Svētku ietvaros notiks arī Eiropas Savienības Tiesas izveides 70.gadskārtas jubilejas filmas pirmizrāde.

 

Eiropas Savienības Tiesa kā Eiropas Savienības tiesu varas iestāde nodrošina Eiropas tiesību ievērošanu to interpretācijā un piemērošanā. Veicot šo uzdevumu, Eiropas Savienības Tiesa kontrolē Eiropas Savienības iestāžu aktu tiesiskumu, nodrošina, ka dalībvalstis pilda no līgumiem izrietošos pienākumus, kā arī pēc valstu tiesu lūguma interpretē Savienības tiesības.

Vairāk par Eiropas Savienības Tiesu:

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211