Pirmdien, 12.martā, Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs piedalās Eiropas Savienības Tiesas un Eiropas Savienības valstu Augstāko tiesu priekšsēdētāju tīkla kopīgajā sanāksmē Luksemburgā.

Sanāksmes pirmā darba sesija būs veltīta Eiropas Savienības tiesu tīkla tīmekļvietnes prezentācijai un pirmajam novērtējumam. Eiropas Savienības tiesu tīkls (Judicial Network of the European Union – JNEU) sākts veidot pagājušajā gadā pēc Eiropas Savienības Tiesas priekšsēdētāja un dalībvalstu konstitucionālo un augstāko tiesu priekšsēdētāju ierosmes. Pamatmērķis ir atvieglot informācijas un dokumentu mijiedarbīgu un drošu koplīgošanu un apmaiņu. Platformā būs Prejudiciālo nolēmumu portāls, kurā visās pieejamajās valodās būs rodami kopš 2018.gada iesniegtie lūgumi sniegt prejudiciālu nolēmumu, Savienību interesējošie valstu tiesu nolēmumi un dažādi pētījumi.

Šā gada sākumā platforma testa režīmā jau pieejama tiesu priekšsēdētājiem un tīkla kontaktpersonām visās dalībvalstīs. Eiropas Savienības Tiesa vēlas dzirdēt atsauksmes un ierosinājumus.

Tālāk sanāksmes gaitā paredzētas apaļā galda diskusijas par Eiropas Savienības Pamattiesību hartu un par lūgumiem sniegt prejudiciālu nolēmumu. Diskusijās piedalīsies arī Eiropas Savienības Tiesas priekšsēdētājs Koens Lenaerts.

 

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211