Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs 25.-26. oktobrī piedalās Eiropas Savienības Augstāko tiesu priekšsēdētāju piektajā kolokvijā Parīzē. Kolokvija tēma šoreiz ir „Augstāko tiesu tiesnešu, Eiropas Savienības tiesas un Eiropas Cilvēktiesību tiesas tiesnešu iecelšana”.

Ar pamatziņojumiem konferencē uzstājas Vācijas Federālās tiesas prezidents Klauss Tolksdorfs (Klaus Tolksdorf) un Nīderlandes Augstākās tiesas prezidents Girts J.M. Kerstens (Geert J.M. Corsten). Pirms kolokvija tika veikta visu dalībvalstu Augstāko tiesu aptauja par tiesnešu apstiprināšanas tiesisko regulējumu un pieredzi katrā valstī.

Eiropas Savienības Augstāko tiesu priekšsēdētāju asociācijas (Network of the Supreme Judical Courts of the European Union) izveidota 2004. gadā. Asociācijas mērķis ir veicināt viedokļu un pieredzes apmaiņu par tiesu praksi, augstāko tiesu organizāciju un funkcijām, it īpaši, kas skar to darbību likumdošanas piemērošanā Eiropas Kopienas tiesībās.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211