19.-20. oktobrī Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs piedalās Eiropas Savienības Augstāko tiesu priekšsēdētāju tīkla organizētajā konferencē „Kādus kritērijus piemērot, lai nodrošinātu pilnīgu varas dalīšanu".

Šī ir pirmā reize, kad Eiropas Savienības Augstāko tiesu priekšsēdētāju tīkls organizē konferenci Igaunijā. Tikšanos vadīs Igaunijas Augstākās tiesas priekšsēdētājs Prīts Pikamē (Priit Pikamäe), kas pagājušā gada oktobrī tika ievēlēts arī par Eiropas Savienības Augstāko tiesu priekšsēdētāju tīkla vadītāju. Galvenā uzmanība tiks pievērsta varas dalīšanas nodrošināšanas jautājumam.

Tikšanās laikā tiesu priekšsēdētāji apspriedīs nosacījumus, kas jāizpilda, lai nodrošinātu tiesu varas kā atsevišķa varas atzara neatkarību un autonomiju. Tāpat pieredzes un zināšanu apmaiņas laikā tiks apspriesti jautājumi – vai un cik lielā mērā citām valsts institūcijām būtu jāpārrauga Augstākās tiesas darbība, kā arī – kāda loma tiesas priekšsēdētājam būtu jāuzņemas attiecībā uz tiesu sistēmas reformām. Viens no sanāksmes mērķiem ir izstrādāt vienotus standartus tiesu varas neatkarības definēšanai un izpratnei. Sanāksmē piedalīsies Austrijas, Beļģijas, Nīderlandes, Apvienotās Karalistes, Horvātijas, Somijas, Luksemburgas, Norvēģijas, Polijas, Slovēnijas, Zviedrijas, Vācijas, Francijas, Melnkalnes, Itālijas, Spānijas, Portugāles, Čehijas, Īrijas, Slovākijas, Albānijas, Igaunija un Latvijas Augstāko tiesu priekšsēdētāji.

 

Informāciju sagatavoja:
Iveta Jaudzema, Augstākās tiesas starptautiskās sadarbības speciāliste
Tālrunis 67020396, e-pasts iveta.jaudzema@at.gov.lv