Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs 21. un 22.novembrī Briselē piedalās Eiropas Komisijas organizētā starptautiskā konferencē „Tiesas loma Eiropas Savienībā”, kurā tiek apspriesta Eiropas Savienības tieslietu politika nākamajiem gadiem.

Eiropas Komisija ir aizsākusi diskusiju par tieslietu politiku Eiropas mērogā, prezentējot dokumentus, kas tiks apspriesti konferencē. Programmā ir paredzēti priekšlasījumi un diskusijas par tiesas neatkarību un tiesas darba efektivitāti, tiesību virsvadību, kā arī tiesību integrāciju Eiropas Savienības telpā.

Dokumenti, kas tiks apspriesti konferencē, sagatavoti, apkopojot Eiropas Savienības valstu tiesu sniegto informāciju un viedokļus.

Konferenci atklās Eiropas Savienības tieslietu komisāre Viviāna Redinga. Ar ziņojumiem uzstāsies Eiropas Parlamenta deputāti, Eiropas Savienības Tiesas tiesneši, Eiropas Savienības valstu tieslietu ministri un nacionālo tiesu tiesneši, kā arī akadēmiskie spēki.

2014.gada pavasarī Eiropas Komisija Eiropas Parlamentam prezentēs ziņojumu par nākotnes iniciatīvām tieslietu politikā, kas tiks apspriests arī Eiropas Padomē 2014.gada jūnijā. Novembra konferencē apkopotie viedokļi tiks izmantoti šī ziņojuma sagatavošanā tieslietu jomā.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211