Lai pārstāvētu Latvijas Augstāko tiesu un Latvijas tiesnešu biedrību Starptautiskās tiesnešu asociācijas 51. kongresā, Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs devies uz Erevānu Armēnijā, kur 8. – 12. septembrī notiek gadskārtējais pasaules tiesnešu forums.

I. Bičkovičs kopš 1998. gada ir Latvijas tiesnešu biedrības prezidents. Viņš turpina būt biedrības vadītājs arī pēc ievēlēšanas Augstākās tiesas priekšsēdētāja amatā šī gada jūnijā, jo Tiesnešu biedrības valde neuzskatīja par lietderīgu sasaukt ārkārtas biedrības sapulci jauna prezidenta vēlēšanai, ņemot vērā, ka novembrī kārtējā Tiesnešu biedrības sapulcē paredzētas visas biedrības pārvaldes institūcijas pārvēlēšana.

 


Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211