Starp 23 zvērinātajiem advokātiem, kuru zvērestu 15. jūnijā pieņēma Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs, cienījamākais gan gadu, gan iepriekšējā amata ziņā bija bijušais Augstākās tiesas senators Vilnis Vietnieks. Aizejot pensijā pēc 32 tiesneša amatā nostrādātiem gadiem, viņš savu turpmāko juridisko darbību nolēmis saistīt ar advokatūru.

Uzrunājot jaunos advokātus, Augstākās tiesas priekšsēdētājs atgādināja, ka advokāta darbs zināmā mērā ir izaicinājums, jo kolēģu ir daudz, un katram jācenšas būt labākajam, klientu pieprasītākajam, cienītākajam. Vienlaikus I. Bičkovičs vēlēja advokātiem, amata pienākumus pildot, neaizmirst, ka viņu darbs ir tiesu sistēmas sastāvdaļa, kas lielā mērā veido sabiedrības izpratni un attieksmi.

Advokātu rindas papildina vēl viens bijušais tiesnesis - Vilmārs Endzelis no Administratīvās apgabaltiesas, kā arī bijusī Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Organizētās noziedzības apkarošanas pārvaldes priekšniece Līga Cīrule, biznesa augstskolas Turība prodekāne juridisko zinātņu doktore Ingrīda Veikša un Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes lektore juridisko zinātņu doktore Violeta Zeppa-Priedīte.

Zvērestu deva arī zvērinātu advokātu palīgi Edgars Briedis, Inese Cinīte, Kaspars Čerbakovs, Deniss Dmitrenoks, Uldis Judinskis, Tatjana Jurkeviča, Jānis Līde, Ģirts Mezītis, Inese Paspārne, Ramona Tiltiņa, Jānis Zaķis un Iveta Zelča, individuāli un birojos praktizējoši juristi Linards Baumanis, Guntars Priedītis, Artūrs Pugejs, Roberts Rimša, Dzintars Zonenbergs un Alvis Začests.

 

15. jūnijā Augstākās tiesas priekšsēdētājs pieņēma arī septiņu tiesu izpildītāju zvērestu. Jānis Strižko Māra Kučinska, Agrita Kaņepe un Iluta Broka ar tieslietu ministra rīkojumu iecelti par zvērinātiem tiesu izpildītājiem Rīgas apgabaltiesas teritorijā, Līga Krima Vidzemes apgabaltiesas, Sniedze Upīte Zemgales apgabaltiesas un Žanna Osipova Latgales apgabaltiesas iecirkņos.

Augstākās tiesas priekšsēdētājs norādīja, ka tiesu izpildītāji uzņemas psiholoģiski smagu un nepateicīgu, bet kopējai tiesu sistēmai ļoti nozīmīgu amatu. I. Bičkovičs viņiem vēlēja saglabāt cilvēcību un prast izskaidrot savu darbību pamatotību vissarežģītākajās tiesu nolēmumu izpildes situācijās.

Saskaņā ar Advokatūras likumu un Tiesu izpildītāju likumu zvērināti advokāti un zvērināti tiesu izpildītāji savas pilnvaras var sākt pildīt pēc tam, kad Augstākās tiesas priekšsēdētājs pieņēmis viņu zvērestu.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211