Deviņi jaunuzņemtie advokāti 28. jūnijā nodeva zvērestu Augstākās tiesas priekšsēdētājam Andrim Guļānam.

Augstākās tiesas priekšsēdētājs jaunajiem advokātiem atgādināja, ka zvērestā solītais nav vienkārši likuma formalitāte, bet advokāta ikdienas darba vadmotīvs. Viņš aicināja ik dienu ar savu rīcību apliecināt cieņu valstij, likumiem, tiesu varai un cilvēkiem, kas būs advokātu klienti. „Zvērināti advokāti savā darbā ir vistuvāk cilvēkiem, un tāpēc tieši no jūsu rīcības un attieksmes iedzīvotājiem, jo īpaši vienkāršajiem cilvēkiem, veidojas pirmais viedoklis par tiesām un Latvijas tiesu sistēmu,” teica A. Guļāns. Viņš vēlēja advokātiem savā darbā būt godīgiem, profesionāliem un neatkarīgiem.

Advokāta pienākumus turpmāk pildīs līdzšinējie zvērinātu advokātu palīgi Jānis Kumsārs un Lelde Laviņa, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas eksperts – padomes locekļa palīgs juridiskajos jautājumos Jānis Junkers, SIA „Avers Centrs” jurists, maksātnespējīgo uzņēmumu administrators Tadeušs Miž-Mišins, Vangažu pilsētas Domes juriskonsults Ainis Siliņš, Rīgas pašvaldības policijas juriskonsulte Andra Škurova, akciju sabiedrības „Sampo banka” vecākais jurists Māris Liguts, Latvijas Neatkarīgo juristu asociācijas valdes priekšsēdētājs Mihails Kļaviņš un Emīls Moris, līdz šim pašnodarbināta persona.

Lai kļūtu par zvērinātu advokātu, persona, kura sasniegusi vismaz 25 gadu vecumu un kurai ir nepieciešamā izglītība un juridiskā darba stāžs, kārto zvērinātu advokātu eksāmenu. Pēc eksāmena nokārtošanas un atsauksmju saņemšanas Zvērinātu advokātu padome nosaka zvērinātu advokātu praktizēšanas vietu un paziņo par uzņemtajiem zvērinātos advokātos Augstākās tiesas priekšsēdētājam, kas saskaņā ar Advokatūras likuma 46. pantu pieņem jaunuzņemto zvērināto advokātu zvērestu.

 

Informāciju sagatavoja Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļa

Autors: Rasma Zvejniece, Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 7020396, 28652211