Divdesmit pieci advokāti 18. decembrī nodeva zvērestu Augstākās tiesas priekšsēdētājam. Ivars Bičkovičs, pieņemot zvērestu, vēlēja zvērinātos advokātos uzņemtajiem būt enerģiskiem, gudriem, radošiem , līdz ar to – pieprasītiem advokātiem. Izvēloties savas darbības stratēģiju, atcerēties, ka advokāts, no vienas puses, strādā kā privātuzņēmējs un nav darba attiecībās ar valsti, bet, no otras puses, advokatūra ir tiesu sistēmas sastāvdaļa. Sabiedrības attieksme pret tiesu sistēmu veidojas arī, vērtējot advokāta darbu, un tas ietekmē arī tiesneša un prokurora darba prestižu.

Lielākā daļa jaunuzņemto advokātu ir līdzšinējie zvērinātu advokātu palīgi – Antra Antoma, Baiba Abzalona, Līga Baltmane, Elīna Bedānova, Andis Bubnovs, Iveta Ēdolfa, Jekaterina Halturina, Daiga Jakševica, Aiga Klimoviča, Lana Leja, Irina Naprijenko, Normunds Puško, Gaļina Radiloveca, Andra Rektiņa-Hitrova, Jānis Siliņš, Viola Supe, Sandra Sprūde, Kārlis Tračums, Antra Vorpe, kā arī uzņēmumu un iestāžu juristi – Ivita Beļa, Inga Purmale, Emīls Saliņš un Edijs Saulītis. Advokāta zvērestu nodeva aizsardzības ministra padomnieks juridiskajos jautājumos un ministra biroja vadītājs Jānis Dzanuškāns un Baltijas Starptautiskās Akadēmijas Liepājas filiāles lektore Ilze Kajaka.

Lai kļūtu par zvērinātu advokātu, persona, kurai ir atbilstoša izglītība un darba stāžs, kārto advokātu eksāmenu. Ja pretendents nokārtojis advokāta eksāmenu un Latvijas Zvērinātu advokātu padome nav saņēmusi ziņas, ka pretendenta uzņemšanai ir Advokatūras likumā noteiktie šķēršļi, Zvērinātu advokātu padome uzņem pretendentu zvērinātu advokātu skaitā, nosaka zvērinātu advokātu praktizēšanas vietu un paziņo par uzņemtajiem zvērinātos advokātos Augstākās tiesas priekšsēdētājam, kas saskaņā ar Advokatūras likuma 46. pantu pieņem jaunuzņemto zvērināto advokātu zvērestu.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211