Augstākās tiesas priekšsēdētājs 11.decembrī pieņēma desmit Latvijas Zvērinātu advokātu padomē uzņemto advokātu zvērestu.

Zvērinātu advokātu rindas papildina trīs tiesību zinātņu doktores – zinātniskā pētniece Kristīne Jarinovska, juridiskā biroja “Birojs INK (Ivetas Nikolājevas konsultācijas)” vadītāja, un Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes lektore un SIA “KP Consulting&Law” juriste Karina Palkova.

Tāpat par zvērinātiem advokātiem kļuvuši zvērinātu advokātu palīgi Zane Akermane, Igors Dambrāns, Gatis Gailis, Kalvis Krūmiņš, Eva Ķibermane, Lauris Ķesteris un Gunta Miltiņa.

Ievērojot epidemioloģiskos drošības prasības, katrs advokāts zvērestu deva individuālā laikā. Kopīgās uzrunas vietā Augstākās tiesas priekšsēdētājs Aigars Strupišs katram pasniedza apsveikuma rakstu, sveicot jauno advokātu ar pievienošanos tiesu sistēmai piederīgo personu lokam.

Augstākās tiesas priekšsēdētājs norāda – lai gan advokātiem un tiesnešiem ir katram savas funkcijas, kompetence un amata specifika, visi ir apņēmušies būt uzticīgi mūsu valstij un tās likumiem. Līdz ar to visi kalpo vienam mērķim – tiesiskuma nodrošināšanai Latvijā.

“Tas nenozīmē, ka starp tiesām un advokātiem nevar būt domstarpības. Var, un pat vajag! Jo mūsu pasaulē viss, tai skaitā tiesības, attīstās cīņā, konfliktā. Vienīgi nedrīkst aizmirst, ka šī cīņa, šīs domstarpības kalpos tiesību un tiesiskuma attīstībai tikai tad, ja tās nekļūst destruktīvas un ja tas nekļūst par pašmērķi. Veselīgs, cieņpilns dialogs vienmēr palīdz rast jaunas idejas, jaunus risinājumus, sasniegt jaunus apvāršņus,” uzsver Augstākās tiesas priekšsēdētājs, aicinot jaunos advokātus aktīvi piedalīties šīs attīstības veicināšanā.

Novēlot veiksmīgu, radošu un panākumiem bagātu advokāta darbību, Augstākās tiesas priekšsēdētājs izteica cerību, ka tad, ja kādreiz advokāts nonāk smaga lēmuma krustceļā, atgriešanās pie advokāta zvēresta un tā pārdomāšana palīdzēs rast pareizo atbildi.

Lai kļūtu par zvērinātu advokātu, persona, kurai ir atbilstoša izglītība un darba stāžs, kārto advokātu eksāmenu. Pēc eksāmena nokārtošanas, ja Zvērinātu advokātu padome nav saņēmusi ziņas, ka pretendenta uzņemšanai ir Advokatūras likumā noteiktie šķēršļi, pretendentu uzņem zvērinātu advokātu skaitā. Saskaņā ar Advokatūras likumu Augstākās tiesas priekšsēdētājs pieņem jaunuzņemto zvērināto advokātu zvērestu.

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211