Augstākās tiesas priekšsēdētājs 22.janvārī pieņēma Latvijas Zvērinātu advokātu padomē uzņemto advokātu Ingūnas Kronbergas un Kristīnes Patmalnieces zvērestu. Abas pirms tam bijušas zvērinātu advokātu palīdzes.

Pēc zvēresta pieņemšanas Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs jaunajām advokātēm vēlēja ar savu attieksmi pret darbu, klientiem un arī kolēģiem ieņemt stabilu vietu plašajā advokātu saimē. Tāpat Augstākās tiesas priekšsēdētājs atgādināja, ka advokāti ir būtiska tiesu sistēmas daļa, kam par tiesu sistēmas prestižu jārūpējas ar tikpat lielu atbildību kā tiesnešiem, prokuroriem un tiesu izpildītājiem.

Lai kļūtu par zvērinātu advokātu, persona, kurai ir atbilstoša izglītība un darba stāžs, kārto advokātu eksāmenu. Pēc eksāmena nokārtošanas, ja Zvērinātu advokātu padome nav saņēmusi ziņas, ka pretendenta uzņemšanai ir Advokatūras likumā noteiktie šķēršļi, pretendentu uzņem zvērinātu advokātu skaitā. Saskaņā ar Advokatūras likuma 46.pantu Augstākās tiesas priekšsēdētājs pieņem jaunuzņemto zvērināto advokātu zvērestu.