Otrdien, 27.novembrī Augstākās tiesas priekšsēdētājs pieņēma notāru Ingas Ērgles un Agneses Stalbertes-Švarcas zvērestu.

Inga Ērgle iecelta par zvērinātu notāri Latgales apgabaltiesas darbības teritorijā Daugavpilī, Agnese Stalberte-Švarca – Latgales apgabaltiesas darbības teritorijā Krāslavā.

Agnese Stalberte-Švarca zvērinātas notāres amata pienākumus sāks pildīt no 2019.gada 14.janvāra, Inga Ērgle – no 2019.gada 21.janvāra.

Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs pēc zvēresta pieņemšanas sveica notāres, Latvijai īpašā gadā pievienojoties notāru saimei, un vēlēja notārēm stiprināt uzticību tiesu varai. Zvērinātu Notāru padomes priekšsēdētāja vietniece Anta Maldupe-Krūmiņa jaunajām kolēģēm, pievienojoties notāru saimei, dāvāja notāru nozīmītes. Savukārt Zvērinātu Notāru padomes izpilddirektore Vija Piziča jaunajām notārēm vēlēja būt tam stiprajam balstam, kas vieš uzticību un palīdz cilvēkiem, kas mūsdienu straujajā pārmaiņu laikā vēršas pie notāra. 

Zvērināti notāri ir tiesu sistēmai piederīgas personas, kuras pastāv pie apgabaltiesām. Saskaņā ar Notariāta likumu zvērināts notārs iekļaujams zvērinātu notāru sarakstā un var sākt pildīt amata pienākumus tikai pēc tam, kad viņš apdrošinājis profesionālās darbības rezultātā iespējamā zaudējuma risku un devis Augstākās tiesas priekšsēdētājam zvērestu.

 

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv