Otrdien, 11.jūnijā, Augstākās tiesas priekšsēdētājs pieņēma notāru Lindas Eglītes un Gitas Rubīnas zvērestu.

Abas notāres ieceltas zvērinātu notāru amatos Vidzemes apgabaltiesas teritorijā – Linda Eglīte Valkā, Gita Rubīna – Gulbenē.

Zvērinātās notāres amata pienākumus sāks pildīt no 17.jūnija.

Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs pēc zvēresta pieņemšanas notārēm vēlēja saglabāt “mirdzumu acīs”, kas raksturīgs labam juristam ar lielām darba spējām, un augstu turēt Latvijas notāru labo reputāciju. “Sabiedrības uzticēšanās notāriem ir augstāka nekā tiesu sistēmai kopumā, notārs cilvēkam ir tuvāk nekā tiesa, jo ir pirmais juridiskais palīgs,” uzsvēra Augstākās tiesas priekšsēdētājs.

Zvērinātu Notāru padomes rīkotājdirektora vietniece Vija Piziča izteica gandarījumu, ka jaunās kolēģes darbu sāk ārpus Rīgas, kur notārs ir vēl jo tuvāk cilvēkam un izjūt atgriezenisko saiti. Taču tas uzliek arī lielāku atbildību, strādājot ar cilvēkiem, ar ko saistīts ikdienas dzīves gaitās, ikvienā situācijā saglabāt principialitāti un godīgumu, kas reizēm prasa pilsonisku drosmi.

Savukārt Zvērinātu notāru padomes priekšsēdētāja vietniece Anta Maldupe-Krūmiņa kolēģēm vēlēja saglabāt līdzsvaru starp straujo dzīves ritmu un notāram nepieciešamo laiku visu divreiz un trīsreiz apsvērt, pirms pieņemt lēmumu. “Notāra pasaule neļauj zaudēt modrību,” sacīja notāru pārstāve.

Zvērināti notāri ir tiesu sistēmai piederīgas personas. Saskaņā ar Notariāta likumu zvērināts notārs iekļaujams zvērinātu notāru sarakstā un var sākt pildīt amata pienākumus pēc tam, kad apdrošinājis profesionālās darbības rezultātā iespējamā zaudējuma risku un devis Augstākās tiesas priekšsēdētājam zvērestu.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211