31. martā Augstākās tiesas priekšsēdētājs pieņēma četru notāru zvērestu.

Zvērinātu notāru rindas papildina Arita Rateniece, Dace Elksne, Ilze Roze un Kristīne Šapčenko. Arita Rateniece un Kristīne Šapčenko amata pienākumus pildīs Vidzemes apgabaltiesas teritorijā Cēsīs, bet Dace Elksne – Vidzemes apgabaltiesas teritorijā Alūksnē. Ilze Roze darbosies kā Kurzemes apgabaltiesas zvērināta notāre Ventspilī.

Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs pēc zvēresta pieņemšanas notāriem veltīja ceļa vārdus: “Vēlu jums turēt augstu Latvijas notāru vārdu. Šis sociālās distancēšanās brīdis noteikti nenozīmē cilvēku atsvešināšanos, un lai jums izdodas būt pieejamiem tiem cilvēkiem, kuriem jūs esat visbiežāk pirmā juridiskā palīdzība, pirmais padomdevējs.”

Latvijas Zvērinātu notāru padomes priekšsēdētājs Jānis Skrastiņš jaunajiem kolēģiem dāvāja notāru amata zīmes. Jānis Skrastiņš norādīja, ka šobrīd ir diezgan grūts laiks, bet vienmēr visās grūtībās tiek rūdīts raksturs un tādejādi gūta arī neatsverama pieredze.

Zvērināti notāri ir tiesu sistēmai piederīgas personas. Saskaņā ar Notariāta likumu zvērināts notārs iekļaujams zvērinātu notāru sarakstā un var sākt pildīt amata pienākumus pēc tam, kad apdrošinājis profesionālās darbības rezultātā iespējamā zaudējuma risku un devis Augstākās tiesas priekšsēdētājam zvērestu.

 

Informāciju sagatavoja Iveta Jaudzema, Augstākās tiesas starptautiskās sadarbības speciāliste
E-pasts: iveta.jaudzema@at.gov.lv; tālrunis: 67020396