Septiņi jaunuzņemtie advokāti 7. februārī nodeva zvērestu Augstākās tiesas priekšsēdētājam Andrim Guļānam.

Augstākās tiesas priekšsēdētājs jaunos advokātus aicināja atcerēties un ievērot zvērestā solīto savā turpmākajā profesionālajā dzīvē, jo zvērestā ir svarīgi vārdi strādāt ar cieņu pret valsti, sabiedrību, tiesu sistēmu un saviem klientiem. Tā kā šodien pēc ķīniešu kalendāra sākas jaunais gads, A. Guļāns ar smaidu pieminēja šo sakritību un, kā jaunā gadā pieņemts, vēlēja jauno dzīves posmu sākt ar labām domām un labiem darbiem. Advokātiem viņu profesionālajā darbā nāksies saskarties ar dažādām situācijām, un A. Guļāns vēlēja, lai izdodas tās nokārtot tā, lai iespējami vairāk ir pozitīvā.

Advokāta zvērestu nodeva Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas Juridiskā departamenta direktora vietniece, Civiltiesību un Eiropas tiesību nodaļas vadītāja Ingmara Bergmane, SIA „Latsin” un SIA „Skalds” juriste Solvita Bērziņa, Administratīvās apgabaltiesas tiesnesis Uldis Bērziņš, zvērinātas advokātes B. Miķelsones palīdze Dace Cīrule, Valsts ieņēmumu dienesta Juridiskās pārvaldes Tiesā izskatāmo lietu daļas priekšnieks Ermīns Darapoļskis, zvērinātu advokātu biroja „Glimsted un partneri” juriste Inita Jurka, SIA „RA konsultācijas” īpašniece un valdes locekle Anita Rodiņa. Visiem jaunuzņemtajiem advokātiem ir augstākā juridiskā izglītība, Ingmara Bergmane un Anita Rodiņa ir tiesību doktores.

Lai kļūtu par zvērinātu advokātu, persona, kura sasniegusi vismaz 25 gadu vecumu un kurai ir nepieciešamā izglītība un juridiskā darba stāžs, kārto zvērinātu advokātu eksāmenu. Pēc eksāmena nokārtošanas un atsauksmju saņemšanas Zvērinātu advokātu padome nosaka zvērinātu advokātu praktizēšanas vietu un paziņo par uzņemtajiem zvērinātos advokātos Augstākās tiesas priekšsēdētājam, kas saskaņā ar Advokatūras likuma 46. pantu pieņem jaunuzņemto zvērināto advokātu zvērestu.
 

Informāciju sagatavoja Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļa

Autors: Rasma Zvejniece, Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 7020396, 28652211