Augstākās tiesas priekšsēdētājs Aigars Strupišs 29.martā pieņēma divu jaunu tiesu izpildītāju – Tatjanas Skraučas un Edgara Cgojeva – un notāres Lindas Jāgeres-Birznieces zvērestu.

Tatjana Skrauča būs tiesu izpildītāja Rēzeknē, Edgars Cgojevs – Talsos. Zvērināta notāre Linda Jāgere-Birzniece praktizēs Liepājā.

Augstākās tiesas priekšsēdētājs Aigars Strupišs uzsvēra, ka ir zīmīgi, ka vienlaikus zvērestu dod divu tiesu sistēmai piederīgu amatu kolēģi, jo tas parāda kopīgo – visi ir tiesu sistēmai piederīgas amatpersonas, un zvērests šo piederību vieno. Katrs dara savu darbu – notārs sargā sabiedrības drošību un tiesības, daļēji uzņemoties arī tiesas funkcijas, savukārt tiesu izpildītāji gādā par tiesu spriedumu izpildi, bet visi kopā veido tiesu sistēmu, kas kalpo sabiedrībai.  

Augstākās tiesas priekšsēdētājs atgādināja arī par dotā zvēresta nozīmi ikdienā. “Jurisprudence nav matemātika, kur 2x2=4 jeb viena pareizā atbilde. Jurisprudence ir interpretācija, un tas nozīmē – arī iespēja kļūdīties. Bet jebkura kļūda jurisprudencē, jo īpaši tiesu sistēmā, konkrēta cilvēka dzīvē var būt liktenīga. Tādēļ būs šaubu brīži, kad domāsiet – kā rīkoties būtu pareizi? Tad atcerieties šodien dotā zvēresta tekstu, padomājiet, un atbilde pati atnāks pie jums,” sacīja Augstākās tiesas priekšsēdētājs.

Jaunos kolēģus sveica arī Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes priekšsēdētāja Iveta Kruka un Zvērinātu notāru padomes priekšsēdētājs Jānis Skrastiņš. Viņi izteica gandarījumu par jaunu kolēģu ienākšanu profesionālajā vidē, novēlot sākt jauno amatu kā baltu lapu, kuru turpmākajā darbā piepilda ar taisnīguma principiem.

Saskaņā ar Notariāta likumu un Tiesu izpildītāju likumu zvērināts notārs un zvērināts tiesu izpildītājs var sākt pildīt amata pienākumus tikai pēc tam, kad devis Augstākās tiesas priekšsēdētājam zvērestu.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211