13. novembrī Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs pieņēma četru tiesu izpildītāju zvērestu.

Rīgas apgabaltiesas teritorijā zvērinātu tiesu izpildītāju pienākumus sāks pildīt Kristīne Priedniece un Dana Galzone, Latgales apgabaltiesas teritorijā Lilija Solovjova, Zemgales apgabaltiesas teritorijā Juris Šņepsts.

„Tiesas sprieduma izpilde ir pēdējais posms tiesu lietu izskatīšanas ķēdē. Taču tas nenozīmē, ka tas ir maznozīmīgāks, reizēm tiesas sprieduma izpilde ir pat svarīgāks posms nekā sprieduma pieņemšana,” norādīja Ivars Bičkovičs, uzsverot, ka absolūti neefektīva būs tiesas spriešana vairāku gadu garumā, ja tiesas spriedums netiks pienācīgi izpildīts. Augstākās tiesas priekšsēdētājs vēlēja jaunajiem tiesu izpildītājiem vienmēr atcerēties, ka viņu darbs veido sabiedrības viedokli par tiesu sistēmas efektivitāti un taisnīgumu.

Saskaņā ar Tiesu izpildītāju likuma 29.pantu, zvērināts tiesu izpildītājs iekļaujams zvērinātu tiesu izpildītāju sarakstā un var sākt pildīt amata pienākumus tikai pēc tam, kad ir apdrošinājis profesionālās darbības risku un devis Augstākās tiesas priekšsēdētājam zvērestu.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211