29.jūlijā Augstākās tiesas priekšsēdētājs pieņēma četru tiesu izpildītāju zvērestu. Par zvērinātiem Rīgas apgabaltiesas tiesu izpildītājiem kļuvuši Mārcis Midegs un Elīna Balasanjana, Māris Vanags būs Vidzemes apgabaltiesas zvērināts tiesu izpildītājs, bet Agnese Celherte – Zemgales apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja.

Pēc zvēresta pieņemšanas Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs vēlēja jaunajiem tiesu izpildītājiem apzināties kopējo taisnīgas tiesas atbildību un nebūt vājākajam posmam tiesvedības sistēmā. “Ja spriedums netiks izpildīts, bezjēdzīgs kļūs visu citu tiesvedības posmu darbs. Tiesu izpildītājs turklāt nav pēdējais, bet viens no svarīgākajiem šīs ķēdes posmiem, jo tieši pēc tiesu izpildītāja spējas izpildīt tiesas spriedumu ne tikai pēc likuma burta, bet arī pēc likuma gara sabiedrība spriedīs, vai vispār vērts meklēt taisnību tiesā,” sacīja Augstākās tiesas priekšsēdētājs.

Zvērināti tiesu izpildītāji ir tiesu sistēmai piederīgas personas, kuras pastāv pie apgabaltiesām un pilda tām likumos noteiktos pienākumus. Saskaņā ar Tiesu izpildītāju likuma 29.pantu zvērināts tiesu izpildītājs iekļaujams zvērinātu tiesu izpildītāju sarakstā un var sākt pildīt amata pienākumus tikai pēc tam, kad ir apdrošinājis profesionālās darbības risku un devis Augstākās tiesas priekšsēdētājam zvērestu.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211