5. janvārī Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs pieņēma trīs tiesu izpildītāju zvērestu. Dace Pleša ar tieslietu ministra pienākumu izpildītājas rīkojumu iecelta par tiesu izpildītāju Rīgas apgabaltiesas teritorijā, Dace Cgojeva Kurzemes apgabaltiesas un Rudīte Slivjuka Zemgales apgabaltiesas teritorijā. Tiesu izpildītājas zvērēja būt uzticīgas Latvijas valstij, godprātīgi un pēc labākās apziņas un pārliecības pildīt valsts likumus, izturēties ar cieņu pret tiesām un valsts varu, ievērot uzraudzības iestāžu un to amatpersonu norādījumus un rīkojumus, godīgi pildīt zvērināta tiesu izpildītāja pienākumus, sargāt personu tiesiskās intereses, uzticētās lietas un vērtības un neizpaust amata noslēpumus, apzinoties, ka viņām par savu darbību jāatbild likuma priekšā.

Augstākās tiesas priekšsēdētājs sveica jaunās tiesu izpildītājas jauno gadu uzsākot ar jaunām iespējām. I.Bičkovičs norādīja, ka tiesu izpildītājas ir kļuvušas par noslēdzošo posmu jebkura juridiska strīda risināšanā. AT priekšsēdētājs atzīmēja, ka tiesu izpildītāji uzņemas psiholoģiski smagu un nepateicīgu, bet kopējai tiesu sistēmai ļoti nozīmīgu amatu. I. Bičkovičs vēlēja tiesu izpildītājām saglabāt cilvēcību un prast izskaidrot savu darbību pamatotību vissarežģītākajās tiesu nolēmumu izpildes situācijās.

Saskaņā ar Tiesu izpildītāju likumu zvērināti tiesu izpildītāji savas pilnvaras var sākt pildīt pēc tam, kad Augstākās tiesas priekšsēdētājs pieņēmis viņu zvērestu.

 

Informāciju sagatavoja Augstākās tiesas preses sekretāre Baiba Kataja

E-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv, tālrunis: 7020396, 28652211