Par Zemgales apgabaltiesas tiesu izpildītāju iecelta Zane Trasūne. Lai varētu uzsākt pildīt darba pienākumus, jaunā tiesu izpildītāja 26. augustā deva amata zvērestu Augstākās tiesas priekšsēdētājam.

Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs jaunajai tiesu izpildītājai vēlēja panākumus darbā un uzsvēta tiesu izpildītāju lomu tiesu sistēmā. „Neko vērta nebūtu visa tiesāšanās, ja nesekotu praktiska tiesas sprieduma izpilde,” sacīja priekšsēdētājs, norādīdams, ka daudzās tiesu lietās sprieduma izpilde atkarīga no tiesu izpildītāja profesionāla darba.

Zane Trasūne iecelta par tiesu izpildītāju Bauskā un amata pienākumus sāks pildīt no 1. septembra. Līdz šim viņa strādāja par tiesu izpildītāja palīgu.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211