21.-22. jūlijā Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs piedalās CEELI institūta organizētajā Eiropas valstu Augstāko tiesu priekšsēdētāju un tiesnešu diskusijā Prāgā. Šoreiz tikšanās tēma ir tiesu sistēmas reforma Centrāleiropas un Austrumeiropas valstīs pēc Berlīnes mūra krišanas. Diskusijā piedalās gandrīz 20 Eiropas valstu Augstāko tiesu priekšsēdētāji un tiesneši.

Galvenā vieslektore diskusijā būs Amerikas Savienoto Valstu Augstākās tiesas tiesnese Sandra Deja O’Konora (Sandra Day O’Connor). Tiesneši un tiesu priekšsēdētāji apaļā galda sarunā diskutēs par galvenajiem sasniegumiem tiesu reformās pēdējo 20 gadu laikā, kā arī pievērsīsies nākotnes izaicinājumiem, problēmām un to risinājumiem. Tāpat diskusijas dalībnieki meklēs labāko formu savstarpējai Augstāko tiesu tiesnešu sadarbībai Austrumeiropas un Centrāleiropas reģionā, lai regulāri pārrunāto kopējās iezīmes tiesu prakses veidošanā un smeltos pieredzi.

2007. gada oktobrī CEELI institūts Prāgā pirmo reizi organizēja Tiesu integritātes apaļā galda diskusiju Augstāko tiesu tiesnešiem un priekšsēdētājiem no 15 Centrāleiropas un Austrumeiropas valstīm. Šo diskusiju mērķis bija labāko stratēģiju atrašana korupcijas apkarošanai tiesu sistēmā, kā arī savstarpējās sadarbības veicināšana.

CEELI (Central Eastern Europe Law Initiative) institūts ir neatkarīga, starptautiska bezpeļņas organizācija, kas nodarbojas ar praktizējošu juristu profesionālās un starptautiskās pieredzes veidošanu. Institūts darbojas kopš 1999. gada, un šinī laikā tā rīkotajos pasākumos pieredzi guvuši vairāk nekā 1100 juristi no 32 valstīm.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis 67020396