Šodien, 29. jūnijā plkst 13. 00 Augstākās tiesas 461. telpā Augstākās tiesas priekšsēdētājs Andris Guļāns aicina uz preses konferenci žurnālistus, lai izteiktu viedokli par Valsts kontroles publiskoto viedokli par iespējamiem tiesību normu pārkāpumiem Augstākās tiesas darbībā 2006. gadā.

Augstākās tiesas priekšsēdētājs, uzskatot, ka Valsts kontroles atzinumā „Par Augstākās tiesas 2006. gada finanšu pārskata sagatavošanas pareizību” izteiktais viedoklis par tiesību normu pārkāpumiem aizskar viņa tiesiskās intereses, iesniedza pieteikumu Senāta Administratīvo lietu departamentā, kurā lūdza pilnībā atcelt gan 2007. gada 2. maija Valsts kontroles padomes lēmumu, gan 2007. gada 18. aprīļa Valsts kontroles Otrā revīzijas departamenta lēmuma punktus attiecībā pret viņu. Guļāns vērtē, ka Valsts kontroles publiskotie un tendenciozi interpretētie viedokļi aizskar Augstākās tiesas un arī citu līdzīgu institūciju reputāciju, taču nepiedāvā konkrētu risinājumu.

Žurnālistiem caurlaides iepriekš jāpiesaka par tālruni 7020396.

 

Informāciju sagatavoja Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļa

Autors: Rasma Zvejniece, Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 7020396, 28652211