“Tiesneša augstākais lojalitātes pienākums ir tieši pret tautu, pret sabiedrību. Un tādēļ sabiedrībai ir tiesības zināt, kas ir tās tiesneši,” grāmatas “Latvijas tiesneši 1990–2020” atvēršanā sacīja Augstākās tiesas priekšsēdētājs Aigars Strupišs, norādot, ka grāmata, kurā apkopotas Augstākās tiesas un apgabaltiesu tiesnešu biogrāfijas, ir pirmais solis šajā virzienā.

Savā uzrunā Augstākās tiesas priekšsēdētājs akcentēja tiesnešu īpašo lomu valstī un sabiedrībā. Tiesnesis izšķir juridiskus strīdus starp privātpersonām, soda noziedzniekus un, balstoties uz varas dalīšanas principu, arī aizstāv sabiedrību pret valsts patvaļu, ja nepieciešams. Aplami būtu pārmest tiesnesim, ka viņš ir nelojāls pret savu darba devēju – valsti. Tiesnesim primāri ir jāsargā sabiedrība, kura šo valsti ir izveidojusi. Jāsargā Satversme, kuru šī sabiedrība ir akceptējusi kā savas dzīves pamatu. Un, ja kāda valsts amatpersona vai orgāns pārkāpj Satversmi un cilvēka tiesības, tad tiesnesim jābūt gatavam nostāties arī pret valsti, valsts varas atzaru vai amatpersonu. “Šādā aspektā tiesnesis drīkst būt nelojāls, bet viņš nav nelojāls pret sabiedrību un pret tautu. Un ne tikai drīkst, bet tas ir viņa fundamentāls pienākums,” uzsvēra Augstākās tiesas priekšsēdētājs.

Ņemot vērā šo tiesnešu īpašo pienākumu pret tautu, sabiedrībai ir tiesības zināt, kas ir tās tiesneši. Augstākās tiesas priekšsēdētājs ir gandarīts, ka ar šo grāmatu sabiedrībai tiek piedāvāts iepazīties ar tās tiesnešiem.

Augstākās tiesas priekšsēdētājs norāda arī to, ka grāmata veicinās izpratni par to, ka tiesnesis ir arī cilvēks un tiesa savā ziņā ir sabiedrības atspoguļojums: “Tiesnesis nav atrauts no sabiedrības, un arī tiesnesim kā cilvēkam mēdz būt jūtas, emocijas un pārdzīvojumi, kurus viņam reizēm varētu būt liegts paust tā, kā to drīkst darīt citi sabiedrības locekļi.”

Biogrāfiskajā vārdnīcā “Latvijas tiesneši 1990–2020” apkopotas 275 Augstākās tiesas un apgabaltiesu tiesnešu biogrāfijas par laika posmu no neatkarības atjaunošanas 1990.gadā līdz 2020.gada augustam. Grāmatas autors ir vēstures zinātņu doktors Valters Ščerbinskis. Izdevējs – Tiesu administrācija.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211