Starptautiskās konferences “Konstitucionālo tiesu loma globalizētajā pasaulē 21.gadsimtā” atklāšanā Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs uzsvēra tiesu dialoga nozīmi globalizācijas procesos. “Tiesu veikta savstarpēja atziņu izvērtēšana un sekošana demokrātisko vērtību aizsardzībai ir tiesiskuma visaugstākais garants,” norādīja Augstākās tiesas priekšsēdētājs.

Tiesu dialogs notiek gan aktīvi, piemēram, iesniedzot pieteikumu Satversmes tiesā, vai prejudiciālo jautājumu veidā ar Eiropas Savienības Tiesas nolēmumu, gan pasīvi – sekojot līdz citu valstu tiesu nolēmumiem, savā veiktajā interpretācijā zināmā mērā aprobējot citu tiesu argumentus. “Šāda augstākās raudzes domājoša jurista rīcība apliecina profesionalitāti un prasmi orientēties mūsdienu globālajā tiesību dimensijā,” sacīja Augstākās tiesas priekšsēdētājs. Vienlaikus viņš atzīmēja, ka šai argumentācijai jābalstās arī iekšējā kritiskā vērtējumā un jāapliecina profesionāls veselais saprāts.

Augstākās tiesas priekšsēdētājs vērsa klātesošo uzmanību uz Satversmes tiesas nolēmumu īpašo vērtību, jo likumdevējs Satversmes tiesas dotajai tiesību normu interpretācijai ir piešķīris vispārobligātu raksturu un tie iezīmē būtiskus tiesību principus Latvijas tiesību sistēmā.

Satversmes tiesas nolēmumu vērtību pierāda to izmantošana tiesību normu turpmākā piemērošanā. Priekšsēdētājs uzsvēra, ka Augstākā tiesa savā publiski pieejamajā Judikatūras nolēmumu arhīvā ir izveidojusi citēto nolēmumu rādītāju, kas uzskatāmi parāda Augstākās tiesas nolēmumos izmantotās Satversmes tiesas atziņas. Arī Satversmes tiesa savos nolēmumos nereti norāda uz tiesu praksi tiesību normu piemērošanā. “Ja savstarpējā mijiedarbība notiek savstarpējā respektā, tas katrā ziņā stiprina tiesiskumu,” uzsvēra Ivars Bičkovičs.

 

24. maijā tika atklāta Satversmes tiesas organizētā starptautiskā konference “Konstitucionālo tiesu loma globalizētajā pasaulē 21.gadsimtā”, kas ir Latvijas simtgadē lielākais starptautiskais juridiskās nozares pasākums Latvijā un kas apvieno pārstāvjus no 25 valstīm.

Konferences atklāšanā klātesošos uzrunāja Valsts prezidents Raimonds Vējonis, Ministru prezidents Māris Kučinskis, Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs, Eiropas Padomes Komisijas par demokrātiju caur tiesībām (Venēcijas komisijas) prezidents Džanni Bukikkio (Gianni Buquicchio), Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele un tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211