“Apbalvojot labākos, tiek uzstādīta kvalitātes latiņa, uz ko tiekties visiem pārējiem” – 6.novembrī, videouzrunā sveicot Gada notāra balvas saņēmēju zvērinātu notāri Zani Ernštreiti, sacīja Augstākās tiesas priekšsēdētājs Aigars Strupišs.

Augstākās tiesas priekšsēdētājs uzsvēra, ka notāri ir tiesu sistēmai piederīgi un no notāra darba kvalitātes lielā mērā ir atkarīgs arī tiesu darbs: “Ja notārs ir pienācīgi veicis savas funkcijas, izskaidrojis pusēm to, kas ir jāizskaidro, sastādījis dokumentus tā, kā tie ir jāsastāda, tad varbūtība, ka notāra klients vēršas tiesā, ir maza. Un, ja kāds arī vēršas, tad tiesai šādu strīdu ir viegli izskatīt, jo viss ir izdarīts precīzi un teicamā kvalitātē”.

Rīgas apgabaltiesas zvērinātas notāres Zanes Ernštreites darba kvalitāti kolēģi novērtējuši, gan izvirzot viņu gada balvai, gan balsojot par balvas piešķiršanu tieši viņai. Izvirzīšanas pamatojumā uzsvērta ne vien darba kvalitāte, bet arī citas notāres īpašības, turklāt, ne vien profesionālās, bet arī cilvēciskās – atsaucība, palīdzības sniegšana kolēģiem, komunikācija ar medijiem, piedalīšanās notariāta darbības attīstīšanā un uzlabošanā, darbojoties Labās prakses grupā – tas viss papildus tiešajiem pienākumiem.

Augstākās tiesas priekšsēdētājs izteica pateicību zvērinātai notārei Zanei Ernštreitei par darbu tiesu sistēmas labā un vēlēja veiksmi turpmākajā darbā, tai skaitā audzinot jauno notāru paaudzi.

Izvērtējot Latvijas notāru individuālo veikumu, titulu "Gada notārs" Latvijas Zvērinātu notāru padome piešķīra jau četrpadsmito gadu.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211

Foto: Jānis Deinats