8.decembrī Augstākās tiesas priekšsēdētājs Aigars Strupišs, esot oficiālā vizītē Eiropas Cilvēktiesību tiesā, tikās ar tiesas prezidenti Siofra O’Leary.

Sarunā piedalījās arī Eiropas Cilvēktiesību tiesas (ECT) tiesnesis no Latvijas Mārtiņš Mits un tiesas sekretāre Marialena Tsirli.

Tika pārrunātas ECT un nacionālo tiesu attiecības, abpusēji liekot uzsvaru uz to, ka ECT ir izcils resurss nacionālo tiesu darba uzlabošanai un cilvēktiesību aizsardzībai nacionālajā līmenī.

Pieredzes apmaiņas vizītē Eiropas Cilvēktiesību tiesā bija arī senatori Ināra Garda, Ļubova Kušnire, Sandra Kaija, Aivars Uminskis, Ieva Višķere un Diāna Makarova.

Augstākās tiesas delegācija tikās ar tiesas kancelejas latviešu juristiem Lāsmu Liedi un Indru Zusāni, kas pastāstīja par tiesas procesu optimizāciju Eiropas Cilvēktiesību tiesā, kā arī informēja par jaunāko tiesas praksi tiesībās uz taisnīgu tiesu un par tiesā saņemtajām Covid-19 lietām.

Tiesneses Nellija Pankiva un Arlita Zariņa, kas uz laiku norīkotas darbā Eiropas Cilvēktiesību tiesā Eiropas Tiesnešu apmācību tīkla (EJTN) programmas ietvaros, pastāstīja par savu pieredzi, strādājot ECT.

Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu izpildes departamenta pārstāvji Pavlo Puškars un Jūlija Gendlina iepazīstināja ar departamenta darbu. Savukārt Juriskonsultu direktorāta pārstāvji Juris Rudevskis un Krešimirs Kambers stāstīja par efektīvu pārstāvību tiesas procesā.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211