Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs trešdien, 14. septembrī tikās ar Austrijas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Latvijas Republikā Štefanu Pēringeru (Stefan Pehringer), kurš bija ieradies iepazīšanās vizītē.

Augstākās tiesas priekšsēdētājs atzīmēja līdzšinējo sadarbību ar Austrijas Augstāko tiesu un citām tiesu institūcijām. Vairākas Austrijas tiesnešu delegācijas apmeklējušas Latviju, viesojoties arī Augstākajā tiesā. 2010. gadā Augstākās tiesas judikatūrai veltītajā konferencē piedalījās un ar referātu uzstājās Austrijas Augstākās tiesas priekšsēdētāja, Eiropas Savienības Augstāko tiesu priekšsēdētāju tīkla prezidente Irmgarde Grisa. Arī Latvijas tiesneši pieredzes apmaiņā vairākkārt apmeklējuši Austrijas tiesas, tiesnešu tālākizglītības un apmaiņas programmā stažējušies Austrijas Augstākajā administratīvajā tiesā.

Austrijas vēstnieks atzinīgi vērtēja līdzšinējo sadarbību un solīja atbalstu Latvijas un Austrijas tiesu sadarbībai.

Augstākās tiesas apmeklējums Štefanam Pēringeram bija arī profesionāli interesants, jo viņš ir studējis Vīnes Universitātē Juridiskajā fakultātē, 2004. gadā ieguvis tiesību zinātņu doktora grādu. Saruna ar Augstākās tiesas priekšsēdētāju bija arī par Latvijas un Austrijas tiesu sistēmu. Lietu izskatīšanas ilgie termiņi un ekonomiskās krīzes ietekme uz tiesu darbu ir aktualitāte abās valstīs, tāpat kā tiesu neatkarības jautājumi. Nelielu ieskatu Latvijas tiesu vēsturē vēstnieks guva Augstākās tiesas muzejā.   

Štefans Pēringers vēstnieka amatā akreditēts šī gada 16. augustā. Austrijas ārlietu dienestā viņš ir kopš 1995. gada, ieņēmis dažādus amatus Ārlietu ministrijā un strādājis savas valsts vēstniecībās Berlīnē un Kopenhāgenā. Latvija ir pirmā valsts, kurā viņš pildīs vēstnieka pienākumus.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211