Ceturtdien, 19. jūlijā Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs tikās ar jauno tieslietu ministru Jāni Bordānu, lai pārrunātu turpmākās sadarbības perspektīvas.

Pirmās tikšanās laikā ministrs iezīmēja savu tieslietu nozares kopējo redzējumu un sava darba prioritāros virzienus, viens no kuriem ir tiesu procesu efektivizācija, kā arī informācijas tehnoloģiju risinājumu pilnveide tieslietu nozarē. Ministrs uzklausīja Augstākās tiesas priekšsēdētāja redzējumu, kā efektīvāk risināt tiesu pārslodzes problēmu un nodrošināt tiesu procesu termiņu samērīgumu.

Augstākās tiesas priekšsēdētājs atzinīgi vērtē ministra ieinteresētību atbalstīt tiesu problēmu risināšanas iniciatīvas un solīto sadarbību, ieklausoties tiesu viedoklī.

Saskaņā ar likumu „Par tiesu varu” tieslietu ministrs ir arī loceklis Tieslietu padomē, kas ir koleģiāla institūcija, kas piedalās tiesu sistēmas politikas un stratēģijas izstrādē, kā arī tiesu sistēmas darba organizācijas pilnveidošanā.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211