Trešdien, 22. novembrī, Augstāko tiesu apmeklēja Ķīnas vēstnieks Latvijā Huans Juns (Huang Yong). Vēstnieks tikās ar Augstākās tiesas priekšsēdētāju Ivaru Bičkoviču.

Sadarbība starp Latviju un Ķīnu risinās gan izglītības, gan kultūras jomā, bet Ķīnas vēstniecībai ir interese paplašināt sasvstarpējo sadarbību, ietverot arī tieslietu sfēru.

Augstākās tiesas priekšsēdētājs iepazīstināja vēstnieku ar Latvijas tiesu sistēmas reformām – pāreju uz ‘tīro’ trīs instanču tiesu sistēmu, kā arī tiesu teritoriālo reformu. Tāpat vēstnieks tika iepazīstināts ar Augstākās tiesas struktūras maiņu, Tiesu palātu likvidāciju un jaunas struktūrvienības – Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas – izveidi, tās lomu vienotas tiesu prakses izveidē, piemērojot arī starptautisko tiesību aktus.

Priekšsēdētājs pastāstīja par starptautiskajām tieslietu sistēmas asociācijām un Latvijas dalību tajās, piemēram, Eiropas Savienības Augstāko tiesu priekšsēdētāju asociācijā. Kā arī par Tieslietu padomes funkcijām, struktūru un tās dalību Eiropas Tieslietu padomju tīklā. Tika runāts par tiesnešu pieredzes apmaiņas programmām, ko īsteno gan Eiropas Savienības Augstāko tiesu priekšsēdētāju asociācija, gan Latvijas Tiesnešu mācību centrs.

Ķīnas vēstnieku interesēja, kā tieši uzsākt un veidot abu valstu sadarbību tieslietu jomā; kas varētu būt kontaktpersonas šādai sadarbībai. Augstākās tiesas priekšsēdētājs kā primāro izvēli šādai sadarbībai minēja Augstāko tiesu. Būtu būtiski rīkot seminārus, aktuālu tēmu atspoguļojumus konferencēs, piemēram, runājot par IT sfēru, jo būtu interesanti un noderīgi izpētīt Ķīnas modeli. Būtu saistoši izprast, kā tik liela valsts kā Ķīna nodrošina, lai tiesas spriešana būtu vienota. Interesējoši būtu arī tiesnešu kvalifikācijas, apmācību jautājumi.

Jau 2016. gada maijā Ķīnā notikušajā Centrāleiropas un Austrumeiropas augstāko tiesu un Ķīnas Augstākās tiesas konferencē, kurā piedalījās arī Latvijas Augstākās tiesas priekšsēdētājs, tika apspriesti aktuāli tieslietu jautājumi – reformas, tiesu sistēmas darba caurskatāmība, tehnoloģiju izmantošana tiesās, alternatīvo strīdu izšķiršanas mehānismi, vienotas tiesu prakses attīstīšana.

Tikšanās noslēgumā Ķīnas vēstnieks Huans Juna kungs apmeklēja Lielo tiesas sēžu zāli un tiesas muzeju, gūstot īsu ieskatu tiesu sistēmas vēsturē un darbībā.

 

Informāciju sagatavoja
Iveta Jaudzema, Augstākās tiesas starptautiskās sadarbības speciāliste
E-pasts: iveta.jaudzema@at.gov.lv; tālrunis: 67020396