30.maijā Valsts prezidents Andris Bērziņš Rīgas pilī tikās ar Augstākās tiesas priekšsēdētāju Ivaru Bičkoviču, lai pārrunātu pagājušā gada Augstākās tiesas darba rezultātus un šī gada darba prioritātes.

Tikšanās laikā I.Bičkovičs informēja Valsts prezidentu par Augstākajā tiesā paveikto pērn. Lai arī pagājušajā gadā būtiski nav palielinājies tiesā ienākušo lietu skaits, pagarinās civillietu izskatīšanas termiņi, īpaši komercstrīdos, kas saistīts ar lietu sarežģītību. I.Bičkovičs kā iespējamo risinājumu minēja lietu izskatīšanu rakstveida procesā un mediācijas ieviešanu.

Augstākās tiesas priekšsēdētājs iepazīstināja prezidentu ar Tieslietu padomes darbu, īpaši uzsverot tās lomu kritēriju izstrādē gaidāmajai tiesnešu profesionālās darbības novērtēšanai 2013.gadā.

Tāpat Augstākās tiesas priekšsēdētājs informēja, ka aprīlī Augstākās tiesas mājas lapā publiskoti latviski tulkoti Eiropas Cilvēktiesību tiesas nolēmumi, kas ir noderīgi ne tikai Augstākās tiesas un zemāku instanču tiesu tiesnešiem, bet ir vērtīgs informācijas avots arī citiem interesentiem. I.Bičkovičs uzsvēra, ka Augstākās tiesas pārstāvji regulāri tiekas ar Eiropas Cilvēktiesību tiesas tiesnesi Inetu Ziemeli, tāpat Eiropas Cilvēktiesību tiesas prakse tiek pārrunāta tiesnešu kopsapulcēs.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas preses sekretāre Baiba Kataja

E-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211