Šodien Rīgas pilī Valsts prezidents Valdis Zatlers tikās ar Augstākās tiesas priekšsēdētāju Ivaru Bičkoviču. Kā norāda Augstākās tiesas priekšsēdētājs, tā bija informatīva tikšanās, lai pārrunātu pagājušā gada Augstākās tiesas darba rezultātus un šā gada darba prioritātes.

Tikšanās laikā I.Bičkovičs informēja Valsts prezidentu par Augstākajā tiesā paveikto pērn un plānoto šogad. Pērn palielinājies tiesā ienākušo un izskatīto lietu skaits, bet palielinājies arī neizskatīto lietu atlikums. Valsts prezidents uzklausījis Augstākās tiesas priekšsēdētāja viedokli par nepieciešamajiem grozījumiem procesuālajos likumos, kas sekmētu lietu vienkāršāku un ātrāku izskatīšanu.

Ar Valsts prezidentu pārrunāts arī Augstākās tiesas darba ritms ierobežota budžeta apstākļos. I.Bičkovičs norādīja Valsts prezidentam, ka Augstākajai tiesai nācies pārskatīt darbības prioritātes un samazināt plānotās darbības apjomu, taču izteicis cerību, ka Augstākajai tiesai piešķirtais budžets tomēr būs tāds, lai tā spētu izpildīt ar likumu Augstākajai tiesai uzliktās funkcijas.

Augstākās tiesas priekšsēdētājs atzina, ka ekonomiskā krīze tiesu darbā ieviesīs savas korekcijas. Jau pērnā gada nogalē rajona līmeņa tiesās krasi pieaugušas neizpildīto saistību lietas, piemēram, par laicīgi neapmaksātiem kredītiem un līzingiem. Tuvākā laikā šādas lietas nonāks arī Augstākajā tiesā. Priekšsēdētājs prognozē, ka arī krimināllietu kategorijās varētu iezīmēties ekonomiskās krīzes radītās izmaiņas, proti, pieaugt ekonomiskie noziegumi.

Plašāka Augstākās tiesas darbība rezultātu analīze un izvērtēšana paredzēta Augstākās tiesas plēnumā 13.martā.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211