Valsts prezidentam Valdim Zatleram, 14. aprīlī Rīgas pilī tiekoties ar Augstākās tiesas priekšsēdētāju Andri Guļānu, interesēja pārrunāt četrus aktuālākos jautājumus: par Augstākās tiesas darbu un problēmām, par Tiesnešu ētikas komisijas izveidošanu, par iecerētajiem grozījumiem Kriminālprocesa likumā un par nākamā Augstākās tiesas priekšsēdētāja kandidatūras izvirzīšanas procedūru.

Augstākās tiesas priekšsēdētājs informēja par Augstākās tiesas darba rādītājiem 2007. gadā un aizvien lielāko problēmu – neizskatīto lietu pieaugumu. Tas saistīts nepietiekamo tiesnešu skaitu, bet to nav iespējams palielināt, jo Augstākajai tiesai trūks telpu. A. Guļāns prezidentu informēja arī par konferenci par sodu politiku, ko Augstākā tiesa organizē 25. aprīlī.

Valsts prezidents izrādīja interesi par Tiesnešu ētikas komisiju, kas tika izveidota Latvijas tiesnešu konferencē 11. aprīlī. Aizņemtības dēļ V. Zatlers pats konferencē nevarēja piedalīties.

Tāpat Valsts prezidents vaicāja Augstākās tiesas priekšsēdētāja viedokli par iecerētajiem grozījumiem Kriminālprocesa likumā, kas paredz personu, kuras sadarbojušās ar izmeklēšanas iestādēm, atbrīvošanu no kriminālatbildības. A. Guļāns uzskata, ka šādi grozījumi nepieciešami, lai sekmētu lietu izmeklēšanu un noziegumu novēršanu, un atbalsta Ģenerālprokuratūras sagatavotos priekšlikumus grozījumiem likumā.

Jūnijā beidzas A. Guļāna Augstākās tiesas priekšsēdētāja pilnvaras. Saskaņā ar likumu Augstākās tiesas priekšsēdētāja amata kandidatūru izvirza Augstākās tiesas plēnums, un tad par to balso Saeima. Valsts prezidentu interesēja, kāda būs kandidātu izvirzīšanas procedūra. Augstākajā tiesā ir izveidota darba grupa, kura izstrādā procedūru, kādā tiks izvirzīti Augstākās tiesas priekšsēdētaja amata kandidāti, un vadīs šo procesu līdz plēnumam, kurā Augstākās tiesas tiesneši izvirzīs Augstākās tiesas priekšsēdētāja amata kandidātu apstiprināšanai Saeimā. Par darba grupas priekšsēdētāju ievēlēts Augstākās tiesas priekšsēdētāja vietnieks, Civillietu tiesu palātas priekšsēdētājs Gunārs Aigars.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 7020396, 28652211